İşbu Gizlilik Politikası www.mobilind.com.tr’nin sizin kişisel gizliliğinize ilişkin sorumluluklarınızın şartlarını belirler. Gizlilik Politikası hükümlerinin kabulü bu siteyi ziyaret etmenin öncelikli şartıdır. www.mobilind.com.tr’ yi ziyaret etmeniz aynı zamanda bu Gizlilik Politikası şartlarını kabul etmeniz anlamına gelmektedir.

1 – TOPLANAN BİLGİLER
1 – 1 İş Bilgileri:

İşiniz ve çalışma sahanız ile ilgili bilgiler tarafımızca toplanmaktadır. İşbu bilgilere, kullanıcıların iletişim bilgisi detayları, şirket profil bilgileri, katalogları ile sınırlı olmamak üzere faaliyet alanları ile ilgili bilgiler dahildir. Bu bilgiler siz kullanıcılar tarafından (www.mobilind.com.tr) web sitemize üye olduğunuz takdirde gönüllü olarak paylaşmanız sonucunda ya da bir internet bültenine üye olarak bize e-posta gönderdiğinizde ya da sitemizde herhangi bir müşteri anketi doldurmanız sonucu elde edilir.

1 – 2 Ödeme Bilgileri:
Burada yer alan bilgilere; kredi kartı ya da banka transferi yolu ile şirketimize yapılmış olan tüm ödeme bilgileri ile teşebbüs aşamasında kalmış ödemelerin bilgileri ile Ad-Soyad, adres, e-posta adresi, telefon numarası, kredi kartı numarası, banka bilgileri, çek numaraları ile sınırlı olmamak üzere ödeme bilgileri dâhildir.

1 – 3 İstatiki Bilgiler:
Bu bilgilere kullanıcıların IP Adresleri, kullandıkları tarayıcıların yazılımları ve ziyaret ettikleri sayfa bilgileri vs. dâhildir.

1 – 4
İş Bilgileri, Ödeme Bilgileri ve İstatistiki Bilgiler toplu halde “Toplanan Bilgiler” olarak anılır.

2 – BİLGİLERİN KULLANILMASI
2 – 1 İş Bilgileri:

www.mobilind.com.tr olarak; sitemize erişim sağlayan işletme sayısını arttırmak amacı ile iş bilgileri toplamak ve bunları yayınlamak işimizin bir parçası olduğundan, sitemize kayıtlı işletmelerin “İş Bilgileri” nin halka açık olduğunu ve bu nedenle de herhangi bir internet kullanıcısı tarafından ulaşılabilir durumda olduğunu farz edebiliriz. Sitemize ifşa ettiğiniz tüm iş bilgileri kendiliğinden halka açık bilgiler gibi ulaşılabilir hale gelmektedir. Bu nedenle bilgi paylaşımı yaparken telif haklarına ya da gizlilik anlaşmaları ile korunma altına alınmış olup olmadıklarına lütfen dikkat ediniz. www.mobilind.com.tr olarak sitelerimizden herhangi birinde, yazılı basında, CD, DVD ve bilinen ya da bilinmeyen her türlü medya yolu ile sınırlı kalmamak üzere gerekli görülen her türlü formatta verilerinizi yayınlama hakkımızı saklı tutmaktayız. Ayrıca, bu bilgiler hizmetlerimizi satan ya da müşterilerimize destek sağlayan yetkili temsilcilerimizle ve üçüncü kişilerin iş bilgilerini onaylayan yetkili kuruluşlarla da paylaşılabilir.

2 – 2 Ödeme Bilgileri:
Bu bilgiler kanunen gerekli durumlar haricinde hiç kimse ile paylaşılmaz. Özellikle kredi kartı bilgileri online sipariş verildiğinde direk olarak ödeme sistemlerimize aktarılır ve sitemizde işbu hususa ilişkin hiçbir bilgi saklanmaz.

2 – 3 İstatiki Bilgiler:
Bu bilgileri, hizmetlerimizi satmak ve sorunlarımızı teşhis edip yönetmek ve daha iyi pazarlama yapmak için toplayıp bir araya getiriyoruz. Bu verileri toplamak ve yönetmek için; Google Analytics, tıklama takip eden veya log analizi yapan üçüncü parti yazılımları ve hizmetlerini kullanıyoruz. Böylece bu bilgiler bu yazılımların sahiplerine de açık hale gelmektedir. Kişisel bilgiler ve ödeme bilgileri haricinde başka kişilerle istatistiki bilgi paylaşımı yapılmaktadır.

3 – BİLGİLERİN İFŞA EDİLMESİ
“Toplanan Bilgiler” in ifşa edilmesi hakkımızı, kanuni düzenlemeler ile paylaşmaya zorunlu olduğumuz durumlar veya bu bilgilerin ifşasının bizim ya da kullanıcılarımızın çıkarlarına uygun düşmeyeceğini hissettiğimiz durumlarda saklı tutarız. Kullanıcıların ve üyelerin kimliği, adresi, e- posta adresi, telefon numarası, IP adresi, www.mobilind.com.tr’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgiler kişisel bilgi olarak tanımlanmaktadır. www.mobilind.com.tr, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kişisel bilgilerinizi sizlerden talep etmekte ve toplamaktadır.

www.mobilind.com.tr bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması, yeniden pazarlama faaliyetleri ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında www.mobilind.com.tr ve bağlı şirketleri bünyesinde kullanılmaktadır. www.mobilind.com.tr, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta ve de satmamaktadır.

www.mobilind.com.tr, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, www.mobilind.com.tr siz iş ortaklarına daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla yetkili ekibimiz  ile paylaşılabilmektedir. Hızlı ve kolay erişim sağlamanız, ücretli hizmetlerden yararlanabilmeniz için, bir takım bilgiler sizin onayınız doğrultusunda, size ait üyelik hesabınızda saklanmaktadır. Bu bilgiler sadece vermiş olduğunuz erişim izini ve alacağınız hizmetlerin size daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için kullanılacaktır.

Ücretli hizmetlerden yararlanırken, ödemenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan finansal bilgiler (Kredi Kart Numarası) www.mobilind.com.tr, tarafından saklanmamaktadır. Bu bilgiler aracısız olarak anlaşmalı olunan bankalar veya finans kuruluşları tarafından kullanılmakta ve bu kurumlara aktarılmaktadır. Bilgilerin aktarımı SSL-Tabanlı 128-Bit kodlama ile gerçekleştirilmektedir. www.mobilind.com.tr, üyelerinin vermiş olduğu bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gelişen teknolojiye uygun önlemlerle COMODO SSL, 3D Secure desteklenmektedir. Üyelerin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece üyeler ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece üyeler değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

www.mobilind.com.tr, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı; bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, kişisel bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin alınmasına karşın, www.mobilind.com.tr’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, www.mobilind.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
Kullanıcılar ve üyelere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgiler, www.mobilind.com.tr için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya www.mobilind.com.tr’nin işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da kullanıcıların ve üyelerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir. www.mobilind.com.tr, tarafından Site dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan elde edilen bilgiler ve kullanıcıların kişisel bilgileri www.mobilind.com.tr veya işbirliği içinde olduğu kuruluşlar tarafından, bu kullanıcılara doğrudan reklam, tanıtım pazarlama yapmak, istatistiksel analiz yapmak veya veri tabanı oluşturmak amacıyla ve benzeri amaçlarla kullanılabilecektir.

www.mobilind.com.tr, kullanıcılara ve kullanıcıların Site’yi kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak, internetin kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından, dinamik olarak izinli pazarlama mesajı ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya kullanıcıların e-posta adresinden veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için oluşturulmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak kullanıcılar, dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

4 – BAŞKA SİTELERE VERİLEN LİNKLER
Sitemiz size, üçüncü kişilerin içeriklerinin, ürünlerinin ve/veya hizmetlerinin satıldığı web sitelere taşıyan linkler sağlayabilir. Bu linkler ile bağlandığınız sitelerin gizlilik politikalarını, kullanma koşullarını vs. dikkatlice okuyunuz. Sitemizin bu üçüncü parti web siteleri üzerinde hiçbir kontrolü bulunmamakla beraber bu sitelerin içerikleri, ürünleri veya hizmetleri nedeni ile hiçbir sorumluluğu da bulunmamaktadır.

5 – ÇEREZLER
Sitemizde siz kullanıcılarımızı tanımak için çeşitli çerezler kullanmaktayız. Oturum başlatılarak açılan web sitelerin birçoğu bu çerezleri kullanmaktadır.

6 – VERİ GÜVENLİĞİ
www.mobilind.com.tr olarak siz iş ortaklarımızın verilerini korumak adına önlemler almaktayız. Belirtmek isteriz ki, bu web sitesini herhangi bir şekilde kullanmayı veya etkileşimde bulunmayı göze alarak bilgilerin kaybı, değiştirilmesi gibi sizinle ilişkili tüm bilgilerin korunmasına dair gerekli önlemleri alıyoruz. Ancak, web sitemizin elinde olmayan sebeplerle ile herhangi bir şekilde etkileşimde bulunmanız ya da sadece görüntülemeniz sonucunda web sitemizin elinde olmayan sebeplerle oluşabilecek herhangi bir zarar, tahrifat veya bilgilerin kötüye kullanılmasından www.mobilind.com.tr’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7 – GİZLİLİK POLİTİKASINA İLİŞKİN GÜNCELLEMELER
Bu gizlilik politikası dinamik haldedir ve sürekli değişkenlik halindedir. Gizlilik politikasının sürekli aynı kalacağını düşünmemeniz ve değişiklikleri takip etmek adına siteyi sık sık ziyaret etmeniz gerekmektedir. Sitede işbu konuya dair olabilecek değişikliklere ilişkin size herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır ve buna ilişkin bir taahhüt de verilmemektedir. Bu siteyi kullanmaya devam etmeniz, sitede yer alan Gizlilik Politikasını ve ona ilişkin değişikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. sanalreyonum.com gönderilen maillerin alt kısmında bulunan “Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.” linkine tıklayarak günlük mail gönderim listesinden kolayca çıkabilirsiniz.

8 – YETKİLİ MAHKEMELER VE KULLANILACAK HUKUK
Bu gizlilik politikasına ilişkin herhangi bir uyuşmazlığın hallinde Türk Hukuku uygulanır ve İstanbul (Çağlayan) Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Mobilind Teknoloji Dış Ticaret ve Limited Şirketi
info@mobilind.com.tr

www.mobilind.com.tr olarak bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla oluşturduğumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini aşağıdaki esaslar doğrultusunda uygulamayı, sürdürmeyi, etkinliğini sağlamayı ve sürekli iyileştirerek İleri Taşımayı hedefliyoruz;

  • İçeriden veya dışarıdan bilerek veya bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı sahip olduğu tüm bilgi varlıklarını muhafaza ederiz,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizi ISO 27001 standart şartlarına uygun olarak tanımlanması, uygulanması, etkinliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için çalışırız,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşme şartlarına uyarız,
  • Bilgi güvenliğine yönelik riskleri sistematik olarak yönetiriz,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla tüm personelin teknik ve davranışsal yetkinliklerini geliştirmek için sürekli eğitimler planlarız,
  • Bilgi Teknolojileri sektöründe bilgi güvenliği açısından öncü ve örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışır,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizi İleri Taşırız.